• 0800 115 115
  • info@realityspolu.sk

▀ Pozemky na predaj, Košice - okolie, 20 302 m2 [ID 6019276]

Košice-Šebastovce, Košice-Šebastovce, 04017, Košický kraj
86 500 €
  • Plocha 20303 m2
  • Cena 86 500 €

Popis

▀ V mene spoločnosti Broker Consulting, a.s. ponúkame na predaj pozemky s investičným potenciálom v nezastavanom území mestkej časti Košice-Šebastovce, Košice-Poľov a v nezastavanom území obcí Valaliky a Haniska.

►Všeob. Info:

╔ Nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia mestkých častí a obcí.
╔ Jedná sa o parcely ornej pôdy s výnimkou troch parciel kt. sú les. pozemok a trv. trávny porast.
╔ K parcelám nevedie prístupová cesta.
╔ Jedná sa o dlhodobo investičnú príležitosť.

►Lokalita:

╔ Nehnuteľnosti sa nachádzajú v mestkých častiach Košice-Šebastovce, Košice-Poľov a v obciach Haniska a Valaliky.
╔ Mestké časti a uvedené obce sa nachádzajú od 3 km-10 km od centra mesta Košice.
╔ Mestké časti Košice-Šebastovce a Košice-Poľov patria medzi frekventované lokality mesta.
╔ Obce Haniska a Valaliky patria medzi menej premávkou vyťažené oblasti.

►Výmera:

╔ Celková výmera pozemkov v MČ-Šebastovce činí 11 574.3 m2.
╔ Celková výmera pozemku v MČ-Poľov činí 516 m2.
╔ Celková výmera pozemku v obci Valaliky činí 1783 m2.
╔ Celková výmera pozemkov v obci Haniska činí 6429.4 m2.
╔ Jedná sa o parcely registra E.

►IS:

╔ Na území parciel spadajúcich do predaja sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete.

►Info:

╔ Nehnuteľnosti tohto typu patria medzi dlhodobo investičné príležitosti z dôvodu postupného osídľovania okolitých mestkých častí a okolitých obcí.
╔ Do predaja nehnuteľností spadajú pozemky s parcelným označením č. 340; 449; 831; 969; 970; 1100; 1101/1; 1101/2 <- Šebastovce || č. 2314/17; 2314/37; 2317 <- Haniska || č. 304 <- Valaliky || č. 2018/13 <- Poľov.
╔ Jedná sa o podielový predaj nehnuteľností (2/3) u všetkých uvedených parciel s výnimkou parciel č. 2317 (4/150); č. 304 (4/189).
╔ Ceny nehnuteľností sú členené na čiastky celkovej kúpy pozemkov v danej lokalite, t.j. > Šebastovce (50 000 €); > Haniska (27 500 €); > Valaliky (7500 €); > Poľov (1500 €).
╔ Pozemky je možné kúpiť aj v celistvom predaji (86 500 €).
╔ Nehnuteľnosť je v osobnom vlastníctve.
╔ Na nehnuteľnosť sa neviažu žiadne ťarchy.

►Výhody:

╔ Pri následnom osídľovaní okolitých MČ a obcí, budú uvedené parcely a okolité parcely postupne menené podľa územného plánovania daných lokalít.
╔ Jedná sa o neďaleko vzdialené lokality v rozmedzí max. 10 km od centra mesta Košice.

►Nevýhody:

╔ Na území pozemkov nie je plánovaná zmena územného plánovania, tzn., že pozemky budú najbližšie roky stále parcely registra E.


╔ Celková cena nehnuteľností činí čiastku vo výške 86 500 €, cena je vrátane provízie za kompletný a kvalitný realitný servis.
╔ Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma, prosím, kontaktovať.

▀ Martin Maštera, Broker Consulting, a.s.

Stiahnuť PDF

Podrobnosti

  • Kategória: Pozemky
  • Podkategória: Poľnohospodárska pôda
  • Vlastníctvo: Osobné
  • Možnosť hypotéky: Áno

Lokalita

div>
NASTAVENIE COOKIES