• 0800 115 115
  • info@realityspolu.sk

Investičný pozemok [ID 6018877]

Bratislavská, Senec, Bratislavský kraj
3 043 400 €
  • Plocha 60000 m2
  • Cena 3 043 400 €

Popis

Broker Consulting ponúka na predaj perspektívne stavebný pozemok o výmere 60.500 m2 priamo pri ceste I. triedy v blízkosti obce Veľký Biel, katastrálne územie Senec. V susedných pozemkoch je realizovaná výstavba rodinných domov. Pozemok je situovaný medzi cestou a železničnou traťou. V blízkej dostupnosti je vlaková zastávka Veľký Biel. Priemerná šírka pozemku je 155 - 170m.

Pozemok nachádzajúci sa mimo zastavanej časti k.ú. Senec nebol zatiaľ súčasťou žiadnej lokality, ktorá by bola predmetom aktualizácie platnej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) mesta Senec. V platnej ÚPD mesta Senec, v znení jeho zmien a doplnkov, je uvedený pozemok bez funkčného využitia. V novom Územnom pláne Mesta Senec – Koncept riešenia, ktorý mesto Senec ako orgán územného plánovania v súlade so stavebným zákonom v súčasnosti obstaráva, je pozemok navrhnutý vo variante I. aj II. ako lokalita číslo 13.2 „Pri Bratislavskej ceste II.“ na funkčné využitie „bývanie, služby a drobné prevádzky“.

Pozemok pozostáva z dvoch parciel:
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2
- orná pôda o výmere 59970 m2

V cene sú započítané komplexné právne služby, správne poplatky na katastri a poplatky za overenie podpisov u notára.

BC_BA01_JUSE_002627

Stiahnuť PDF

Podrobnosti

  • Kategória: Pozemky
  • Podkategória: Bývanie
  • Vlastníctvo: Osobné
  • Možnosť hypotéky: Áno
  • Komunikácia: Asfaltová

Lokalita

div>
NASTAVENIE COOKIES