Souhlas

Tímto uděluji souhlas s tím, aby společnost Broker Consulting, a.s. zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa trvalého bydliště a další identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem marketingu, který zahrnuje zejména personalizovanou nabídku finančních a realitních služeb. Souhlas je platný po dobu tří let následujících po roce, ve kterém byl tento souhlas udělen. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. Bližší informace o způsobu zpracování osobních údajů naleznete na www.bcas.cz.

NASTAVENÍ COOKIES