Prohlášení

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, jakým způsobem jsou ve společnosti Broker Consulting, a.s. se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČO 25221736, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1121 (dále jen „Broker Consulting, a.s.“), zpracovávány osobní údaje. Dále také potvrzuji, že mi je znám obsah dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Consulting, a.s., který zpracování osobních údajů společností Broker Consulting, a.s. popisuje a jehož aktuální znění je dostupné na webové adrese www.bcas.cz, případně v obchodních místech společnosti Broker Consulting, a.s.

NASTAVENÍ COOKIES